ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, October 14, 2020

ESR corrections

Read also:

If there is any mistake in the Employee Name, DOB, Appointment Date, etc. in the ESR site, now the Correction (Edit) option has been given to change the Employee details in Part-1 itself. Those who have registered incorrectly can correct it.

ESR_Corrections

Service book

👉మన పర్సనల్ లాగిన్ లోనే ESR Copy ని PDF లోకి  download చేసుకొనే option enable చేయడం జరిగింది

👉దీని కొరకు ESR లోని 8 parts complete చేసి , 9 part లో employee confirmation నందు అన్ని details ను conform చేసి SR copy ని upload చేయాలి

👉Final confirmation మీద క్లిక్ చేస్తే  , download option enable అవుతుంది

👉Download చేసుకొని check చేసి ఏమైనా మార్పులు ఉన్నచో DDO login లోకి వెళ్ళాలి.

-------------------------------------------

👉ఎవరివైతే ESR site లో Employee Name, DOB, Appointment Date మొదలైనవి తప్పుగా ఉంటే.

👉ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించి Correction(Edit) option ను Part-1 లోనే Employee details లో మార్చుకునే option ఇచ్చారు..

👉తప్పుగా నమూదైనా వారు సరిచేసుకోవచ్చును.

ESR లో Employee Name, DOB, Appointment Date మొదలైనవవి తప్పుగా ఉంటే వాటిని ఏ విధంగా సరి చేసుకోవచ్చొ కింద వీడియో లో లైవ్ కలదు.

Find your CFMS ID HERE 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :