ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, October 12, 2020

Funds released for pc meetings

Read also:

రాష్ట్రం లోని అన్ని పాఠశాలల్లో త్రై మాసికానికి ఒక సారి తల్లిదండ్రుల సమావేశం నిర్వహించడానికి గాను ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలకు, సెకండరీ పాఠశాలలకు రూ.3000/- చొప్పున నిధులు విడుదల చేస్తూ సమగ్ర శిక్ష డైరెక్టర్ వెట్రి సెల్వి గారు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Sub:- AP, Samagra Shiksha - conducting / convening of Parent Committees (SMDCs) meetings Secondary – Rs.2,07,00,000/- –Orders – Issued – Reg.

Read:

1.Minutes of the meeting of the AWP&B PAB 2020-21, dated:03.08.2020

2.This office Proceedings Rc.No.SS-16021/17/2020-MIS SEC-SSA-1, dt:10.2020

Secondary Schools funds
ORDER: In the reference 2nd read above, an amount of Rs.2,07,00,000/- (Rs.Two Crores Seven Lakhs only) is sanctioned @ Rs.3000/- to the Parent Committees(SMDCs) of 6900 Secondary Schools in the State to the DistrictEducational Officer and Ex-Officio District Project coordinator in the State for distribution of the same to the Parent Committees for utilization of the amount for conducting / convening of Parent Committees (SMDCs) meetings on a single notified date by the State once in every quarter. Incentivising nominated parents for attending the Parent Committees (SMDCs) meeting regularly, uploading of quarterly reports with respect to meetings held and status of the school to this office. The breakup of the amounts allocated to the districts in the State is as follows:
Download the Primary School funds -Not available Now 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :