ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Saturday, October 10, 2020

AP EAMCET Results 2020

Read also:

AP EAMCET Results 2020@Manabadi,Schools9

ఏపీ ఎంసెట్‌-2020 ఫలితాలు శనివారం విడుదల కానున్నాయి. విజయవాడలో ఉదయం 10 గంటలకు విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేశ్‌ ఫలితాలను విడుదల చేయనున్నారు.

Andhra Pradesh EAMCET 2020 Results Name wise, Subject wise marks to be declared on 10th October at sche.ap.gov.in, Manabadi websites. Students Can download AP EAMCET 2020 Rank Cards For Engineering and Medical below.

Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada (JNTUK) has successfully organized the AP EAMCET 2020 Examination on 17th, 18th, 21st, 22nd, 23rd September for Engineering candidates and on 23rd, 24th, 25th September for Agriculture aspirants. All the students those have taken the EAMCET Examination in AP can check their result and download the rank card. Students can download the EAMCET Result, scorecard 2020 from the official website of AP EAMCET, sche.ap.gov.in. Students can visit the portal to know complete details.


AP_Eamcet_Results

The JNTUK annually conduct the AP EAMCET (Engineering, Agriculture and Medical Common Entrance Test) in the state of AP. The Andhra Pradesh State Council for Higher Education (APCHE) is authoritative to monitor and control the entire process of the EAMCET examination. Students just completed the Intermediate/ 12th Class are eligible to attempt the EAMCET examination. Candidates clearing the EAMCET examination with a good rank can get admission to their desired courses. The Engineering / Medical/ Agriculture examinations will be conducted individually. Students qualifying the EAMCET examination can get admission into Professional Degree courses such as B.Tech/ B.Pharm, MBBS, etc. 

AP EAMCET 2020 Results Ranking AP EAMCET 2020 Rank Card Download QUALIFYING MARKS (Pass Marks) FOR AP EAMCET–2020.

AP EAMCET Results 2020 For Agriculture and Medical    

AP EAMCET Results Server-1  &&  AP EAMCET Results Server-2  Server 3  


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :