ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, October 12, 2020

Amazon daily quiz contest answers

Read also:

Amazon Daily Quiz Answers Fun Zone

అమెజాన్ ప్రతిరోజూ తన యాప్ లో ఒక క్విజ్ ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ క్విజ్ లో అడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి సరైన సమాధానాలు  చెప్తే  అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ మరియు ఇతర బహుమతులు గెలుచుకునే  అవకాశం లభిస్తుంది.
Amazon_Daily_quiz_contest_answers

Amazon Quiz 12 October 2020 Answers Today Is Live Now. You Can Submit The Correct Amazon Quiz 12 October 2020 Answers Today. On the off chance that You Play Today's 12 October 2020Amazon Quiz, Then You Will Enter The Amazon Quiz 12 October 2020 Lucky Draw To Win Exciting Prizes. Amazon Exciting Prizes Quiz Is The Best Way To Increase Your General Knowledge. 

Companions, We Are Trusted, and A Popular Source Of Daily Amazon Quiz Answers. Numerous Peoples Are Visiting On Our Blog Regularly So If You Are A Daily Quiz Player and Searching Amazon Quiz 12 October Answers Then This Is The Right Website.

If can not find the URL or getting the late notification then follow below simple trick 

Amazon Quiz Today Prize – Exciting Prizes
Quiz Date – 12-October  2020
Daily Timing – Morning 8 To 12
Winner Announcement – 12 October 2020
Joi-our-channel

12 October 2020 Amazon Quiz Answers:

Q1: Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah, Who Recently Passed Away, Was The Ruler Of Which Country?
Answer 1: Kuwait

Q2: In Which Of These Cities Has A Single Coach AC Tram Been Unveiled With A Library Inside It- Branded As Library On Wheels?

Answer 2: Kolkata

Q3: To Mark Which Country’s 71st National Day Did The Country’s First Mars Probe Send Back A ‘Selfie’ From Deep Space?

Answer 3: China

Q4: Which Filmmaker Has Been Appointed As The Chairman Of The Governing Council Of The Film And Television Institute Of India?

Answer 4: Shekhar Kapur

Q5: Which Missile, Recently Tested By India, Is Regarded As The Fastest Supersonic Cruise Missile In The World?

Answer 5: BrahMos


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :