ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, October 15, 2020

Amazon and Flipkart big billion days great india festival offers

Read also:

Amazon and Flipkart big billion days great India festival offers

As the festive season approaches, e-commerce company Flipkart has come up with huge offers under the name 'Big Billion Shopping Days'. As part of this, Nokia has launched a total of six smart TVs in the Indian market. These include 32, 43-, 50, 55, and 65-inch TVs. The new TVs will be available on the Flipkart site from October 15 as part of the Big Billion Days Sale. Vipul Mehrotra, Vice President, Nokia Brand Partnership, said, “Nokia Smart TVs, launched for the first time in India last year, have received a good response from customers.
Amazon and Flipkart big billion days great india festival offers


AMAZON has announced a huge discount on Mobile Phone, TV, Home Appliances from the 17th of this month at the Great India Festival Offers.

FLIPKART Big Billion Days లో ఈ నెల 16 నుండి Mobile Phone, TV, Home Appliances పై భారీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. SBI Card పై 10% Offers కూడా ఇస్తున్నాయి.
Flipkart Offers Zone   &&    Amazon offers Zone 


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :