ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు
ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Tuesday, September 22, 2020

Amazon today quiz contest answers september-22

Read also:

 Amazon Daily Quiz Answers Fun Zone

అమెజాన్ ప్రతిరోజూ తన యాప్ లో ఒక క్విజ్ ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ క్విజ్ లో అడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి సరైన సమాధానాలు  చెప్తే  అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ మరియు ఇతర బహుమతులు గెలుచుకునే  అవకాశం లభిస్తుంది.
Amazon_Daily_quiz_contest_answers

Amazon Quiz 22 September 2020 Answers Today Is Live Now. You Can Submit The Correct Amazon Quiz 22nd September Answers Today. On the off chance that You Play Today's 22nd September Amazon Quiz, Then You Will Enter The Amazon Quiz 22 September Lucky Draw To Win Exciting Prizes. Amazon Exciting Prizes Quiz Is The Best Way To Increase Your General Knowledge. 

Companions, We Are Trusted, and A Popular Source Of Daily Amazon Quiz Answers. Numerous Peoples Are Visiting On Our Blog Regularly So If You Are A Daily Quiz Player and Searching Amazon Quiz 21 September Answers Then This Is The Right Website.

If can not find the URL or getting the late notification then follow below simple trick 
Search in a browser beside keywords-Amazon Quiz Answers generalissues Or Amazon Quiz generalissues


Amazon Quiz Today Prize – Exciting Prizes
Quiz Date – 21 September 2020
Daily Timing – Morning 8 To 12
Winner Announcement – 22nd September 2020
Joi-our-channel
22nd September Amazon Quiz Answers:

Q1: Along With Winning The Fedex Cup For 2020, Which Golfer Was Given The Honour Of Being Named The PGA Tour Player Of The Year?

Answer 1: Dustin Johnson

Q2: Which Country Is Set To Soon Unveil A Bronze Statue Of Indian Doctor Dwarkanath Kotnis?

Answer 2: China

Q3: Fill In The Blanks In The Title Of This Mouni Roy, Purab Kohli Starrer Directed By Kanwal Sethi, With The Name Of A City, ____Confidential.

Answer 3: London

Q4: In 2001, The UN General Assembly Unanimously Voted To Designate September 21st As What Day, Observed Annually?

Answer 4: International Day Of Peace

Q5: This Is The Tomb Of The ____ Mughal Emperor. Fill In The Blanks

Answer 5: 2nd


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :

1 Comments:

Write Comments