ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Wednesday, September 30, 2020

Amazon today quiz answers 30-09-20

Read also:

 Amazon Daily Quiz Answers Fun Zone

అమెజాన్ ప్రతిరోజూ తన యాప్ లో ఒక క్విజ్ ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ క్విజ్ లో అడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి సరైన సమాధానాలు  చెప్తే  అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ మరియు ఇతర బహుమతులు గెలుచుకునే  అవకాశం లభిస్తుంది.
Amazon_Daily_quiz_contest_answers

Amazon Quiz 30th September 2020 Answers Today Is Live Now. You Can Submit The Correct Amazon Quiz 30th September Answers Today. On the off chance that You Play Today's 30th September Amazon Quiz, Then You Will Enter The Amazon Quiz 30th September Lucky Draw To Win Exciting Prizes. Amazon Exciting Prizes Quiz Is The Best Way To Increase Your General Knowledge. 

Companions, We Are Trusted, and A Popular Source Of Daily Amazon Quiz Answers. Numerous Peoples Are Visiting On Our Blog Regularly So If You Are A Daily Quiz Player and Searching Amazon Quiz 30th September Answers Then This Is The Right Website.

Amazon Quiz Today Prize – Exciting Prizes
Quiz Date – 3o0th September 2020
Daily Timing – Morning 8 To 12
Winner Announcement – 30th September 2020
Joi-our-channel

30th September Amazon Quiz Answers:

Answer 1: The God Of Small Things

Q2: Tour De France Is An Annual Multi-Stage Event Associated With Which Of These Sports?

Answer 2: Cycling

Q3: Whish Of These Is A Founder Of The Popular Messaging App ‘Whatsapp’?

Answer 3: Jan Koum

Q4: In 1996, A Mammal Named Dolly Was Successfully Cloned For The First Time. What Type Of Animal Was It?

Answer 4: Sheep

Q5: Which Company Has Made The Humanoid Robot Known As ASIMO?

Answer 5: Honda


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :