ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు
ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Friday, September 25, 2020

Amazon today quiz anaswers

Read also:

 Amazon Daily Quiz Answers Fun Zone

అమెజాన్ ప్రతిరోజూ తన యాప్ లో ఒక క్విజ్ ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ క్విజ్ లో అడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి సరైన సమాధానాలు  చెప్తే  అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ మరియు ఇతర బహుమతులు గెలుచుకునే  అవకాశం లభిస్తుంది.
Amazon_Daily_quiz_contest_answers

Amazon Quiz 25th September 2020 Answers Today Is Live Now. You Can Submit The Correct Amazon Quiz 21st September Answers Today. On the off chance that You Play Today's 21st September Amazon Quiz, Then You Will Enter The Amazon Quiz 21 September Lucky Draw To Win Exciting Prizes. Amazon Exciting Prizes Quiz Is The Best Way To Increase Your General Knowledge. 

Companions, We Are Trusted, and A Popular Source Of Daily Amazon Quiz Answers. Numerous Peoples Are Visiting On Our Blog Regularly So If You Are A Daily Quiz Player and Searching Amazon Quiz 25th September Answers Then This Is The Right Website.

If can not find the URL or getting the late notification then follow below simple trick 
Search in a browser beside keywords-Amazon Quiz Answers generalissues Or Amazon Quiz generalissues


Amazon Quiz Today Prize – Exciting Prizes
Quiz Date – 25h September 2020
Daily Timing – Morning 8 To 12
Winner Announcement – 25th September 2020
Joi-our-channel

25th September Amazon Quiz Answers:

Q1: Which Of These Teams Recently Went Unbeaten To Claim The 2020 Caribbean Premier League Title?

Answer 1: Trinbago Knight Riders

Q2: Which Adhesive Brand Has Recently Been Relaunched With The Tagline ‘Repair Is Better Than Replace’?

Answer 2: Araldite

Q3: ‘Ride Together, Die Together’ Is The Tagline Of Which Movie That Is Currently The Highest Grossing Movie Of 2020 Worldwide?

Answer 3: Bad Boys For Life

Q4: This Famous Ferris Wheel Is Found In Which City?

Answer 4: London

Q5: This Is A Famous Self Portrait Of Which Artist?

Answer 5: Vincent Van Gogh


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :