ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు
ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Monday, December 9, 2019

vindam nerchukundam radio lesson

Read also:

Vindam Nerchukundam Today lesson

vindam-nerchukundam-radio-lessons
vindam-nerchukundam-radio-lessons
తేది : 09.12.2019
విషయము :   తెలుగు
పాఠం పేరు : "ఎవరు బాధ్యులు?"
తరగతి : 4వ తరగతి
సమయం : 11-00 AM
నిర్వహణ సమయం : 30 ని.లు
✡ బోధనా లక్ష్యాలు:
విద్యార్థినీ విద్యార్థులు :
• పాఠ్యాంశ సారాంశాన్ని సంభాషణలు ద్వారా గ్రహిస్తారు.
• సామాజిక ఆస్థులను ఎలాకాపాడుకోవాలో అర్థం చేసుకుంటారు.
• ప్రకృతిలోని ఇతర ప్రాణులను ఎలా చూడాలో అర్థం చేసుకుంటారు.
• వివిధ కృత్యాలు ద్వారా వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటారు.
• వివిధ అంశాలను విని,చదివి అర్థం చేసుకొని, ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబుతారు,రాస్తారు.
• ఇచ్చిన ఆధారాలు ఆధారంగా సృజనాత్మకతను సాధిస్తారు.
• ఆట ద్వారా పదజాలాభివృద్ధిని సాధిస్తారు.
• పాట ద్వారా విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారు. పాటను సొంతంగా పాడగలుగుతారు.
✡ బోధనాభ్యసన సామాగ్రి :
1. తెలుగు పాఠ్యపుస్తకం    2. నోటుపుస్తకం    3. పెన్నులు     4. నల్ల బల్ల    5. సుద్దముక్కలు   6. చార్టు పై రాసి ఉంచిన పాట.
✡ కృత్యాలు
ఆట :
(అ) రేడియో పాఠం ప్రసార సమయంలో నిర్వహించే ఆటను గురించి తెలుసుకోవాలి.ఆటను పిల్లలతో చక్కగా ఆడించాలి.
కృత్యం 1:
• ఈ ఆటలో పిల్లలు రేడియో టీచర్ సూచనలు ఆధారంగా నటించాలి.
• రేడియో టీచర్ సూచన చెప్పగానే మ్యూజిక్ వస్తుంది - అప్పుడు అలాగే నటించాలి.
ఉదా: వర్షంలో గొడుగు పట్టుకొని నడుస్తున్నట్లుగా, సైకిలు తొక్కుతున్నట్లుగా.
కృత్యం 2:
• రేడియోలో మ్యూజిక్ రాగానే పిల్లలు వృత్తం చుట్టూ తిరగమనాలి.
• మ్యూజిక్ ఆగగానే ఈ పిల్లలంతా వృత్తం చుట్టూ తిరగడం ఆపాలి.
• రేడియో టీచర్ సూచన ప్రకారం నల్లబల్ల పై రాసిన వాక్యాలను చదివి, వాటి పర్యవసానంను పిల్లలతో చెప్పించాలి. • ఇలా ఆట మొత్తం ఆడించాలి.
 (ఆ) కార్యక్రమంలో నిర్వహించబోయే కృత్యాలపై అవగాహన కలిగియుండాలి.
కృత్యం 1 : (వినడం - మాట్లాడం)
• పాఠ్యాంశ సంభాషణల పై ఐదు ప్రశ్నలు అడుగబడును.
• ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు ఒక్కొక్క విద్యార్థితో సమాధానం చెప్పించాలి.
• రాజు, లతలు చెప్పే సమాధానాలను వినేలా చూడాలి.
కృత్యం -2 : (చదవడం - అవగాహన చేసుకొని వ్యక్తీకరించడం)
• పాఠ్యపుస్తకంలోని 93 వ పేజీలో గల చివరి సంభాషణ పేరాలోని మొదటి నాలుగు వరుసలు చదివించాలి.
• రేడియో టీచర్ అడిగే ప్రశ్నలకు విద్యార్థులతో సమాధానం చెప్పించాలి.
✡ పాఠ్యాంశ సంబంధిత పాట:
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసారమయ్యే పాటను చార్టు పై స్పష్టంగా రాసి, తరగతి గదిలో ప్రదర్శించాలి.
పాట
 పల్లవి :
మేలుకోండి! మేలుకోండి! మానవులారా!
జగతి నేలుకోండి ! మేలుకోండి ! మానవులారా   //మేలుకోండి! //
చరణం 1:
ప్రాణాలు నిలబెట్టు మనతోడు చెట్లు !
నరకొద్దు, కూల్చొద్దు, రక్షించు చెట్లు!
చెట్లంటు లేకుంటే ! మన కెంతో కరువు!
చెట్లంటు లేకుంటే ! బతుకంత బరువు !   //మేలుకోండి! //
చరణం 2:
సెల్ టవర్ వెదజల్లే రేడియో తరంగాలు
మన పిచ్చుక నేస్తాలకు మహాప్రాణగండాలు
వెలుగు నిచ్చు కరెంటు స్తంభాలనన్నీ
జెండాలను చుట్టి పాడు చేయకండిదాన్ని   //మేలుకోండి! //
చరణం 3:
రోడ్డు గుంతలైతే! ప్రమాదాలు జరిగితే!
అది ఎవరి బాధ్య త! అది మన బాధ్య తే!
మన చుట్టూ వనరుల్నీ కాపాడాలీ!
మన మనుగడ కోసమెంతో కృషి చేయాలి   //మేలుకోండి! //
✡ పాట ప్రసార సమయంలో
• మొదటిసారి పాట వచ్చే సందర్భములో చార్టులోని పాటను వేలితో లేదా పాయింటర్ తో చూపిస్తూ చదవాలి.
• రెండవ సారి పాటను, చార్టును చూపిస్తూ రేడియోలో వచ్చే పాటతో జతకలుపుతూ పాడించాలి.


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :