ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి

More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Thursday, December 12, 2019

Ananda vedika daily activity program details

Read also:

Ananda vedika daily activities:12-12-2019

  • In this program, students experience values, skills through stories, activities, and expressions in a week. The behavioral transformation through these components brings in true happiness from within.
  • The initiative aims at true and long-lasting happiness from within than momentary happiness through materialistic things/feelings/events.
ప్రధానోపాధ్యాయులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక గమనిక
  • విద్యార్థులు పరీక్షలు మరింత ఏకాగ్రతతో, సమర్థతతో రాసేందుకు ఆనంద వేదిక  ఏకాగ్రతతో పరీక్షలు రాయడం.
  • కార్యక్రమాన్ని రేపటి నుండి పరీక్షలు అయ్యే వరకు నిర్వహిస్తోందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాం.
  • ఆనంద వేదిక రాష్ట్ర కోఆర్డినేటర్ సత్యా గారు ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. విద్యార్థులు ఎటువంటి ఆందోళన, తడబాటు లేకుండా పరీక్షలు రాసేందుకు రూపొందించిన ఆనంద వేదిక కార్యక్రమాలు ఉపాధ్యాయుల సౌలభ్యం కోసం మరికొద్దిసేపట్లో గ్రూపులలో  పోస్ట్ చేయబడతాయి.
Ananda-vedika-daily-activity
Ananda-vedika-daily-activity

Level-1


Level-2


Level-3

Level-4Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :