ఇప్పుడు మీ గ్రూప్లలో కూడా సింగల్ క్లిక్ మెసేజ్ పొందవచ్చు- దీనికోసం 9494940206 నెంబర్ మీ గ్రూప్లో ఆడ్ చేసి updates1 updates2 updates3 updates4 అని విడి విడిగ మెసేజ్ సెండ్ చేయగలరు

ఈ రోజు అప్డేట్ వివరాలు అన్ని ఒక సింగల్ మెసేజ్ లో పొందడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిUPDATES1 && UPDATES2 && UPDATES3 && UPDATES4 అని విడి విడిగా సెండ్ చేసినచో మీకు వెంటనే అప్డేట్ తో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది- గమనించగలరు-మెసేజ్ చివరలో రీడ్ మోర్ అనే ఆప్షన్ మిద క్లిక్ చేస్తే మిగతా పోస్ట్స్ లింక్స్ కూడా కినిపిస్తాయి
More ...

Daily Health Tips

More ...

Teachers Useful

More ...

Mobile Offers

More ...

GO Proceedings

More ...

AmmaVodi

More ...

SA1-keys

More ...

Tuesday, May 28, 2019

How to transfer your ration card one taluk to another

Read also:

PROCEDURE TO TRANSFER YOUR EXISTING RATION CARD FROM ONE TALUK / RANGE TO A DIFFERENT TALUK / RANGE
Transfer_RationCard
Step1: If it's your ration card should be valid and permanent then only you will transfer one to another TALUK.

Step2: Submit a request along with your existing ration card for a transfer at the food office from where your card is issued. Get it transferred online instantly to the required taluk /range. Remember to mention the correct name of the District &Taluk / Range to which you are getting it transferred. Collect a computer-generated, printed.

Step3: Visit a bio-photo service center in your new taluk along with your surrender certificate Open your ration card details online, update your address, RR number, member detail any, etc., at the photo center only, collect a computer-generated, printed acknowledgment.

Step4: Visit concerned food office along with the acknowledgment received at the photo center and get your new ration card

స్టెప్ 1: ఇది మీ రేషన్ కార్డు చెల్లుబాటు అయ్యేది మరియు శాశ్వతంగా ఉండాలి, అప్పుడు మీరు మాత్రమే మరొక తాలూకు బదిలీ చేస్తారు.


దశ 2: మీ కార్డు జారీ చేయబడిన ప్రదేశం నుండి ఆహార కార్యాలయంలో బదిలీ కోసం మీ ప్రస్తుత రేషన్ కార్డుతో పాటు ఒక అభ్యర్థనను సమర్పించండి. అవసరమైన తాలూకా / శ్రేణికి ఆన్‌లైన్‌లో తక్షణమే బదిలీ చేయండి. మీరు బదిలీ చేయబడుతున్న జిల్లా & తాలూకా / శ్రేణి యొక్క సరైన పేరును గుర్తుంచుకోండి. కంప్యూటర్ సృష్టించిన, ముద్రించిన వాటిని సేకరించండి.

దశ 3: మీ సరెండర్ సర్టిఫికెట్‌తో పాటు మీ కొత్త తాలూకాలోని బయో-ఫోటో సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించండి మీ రేషన్ కార్డు వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో తెరవండి, మీ చిరునామా, ఆర్‌ఆర్ నంబర్, సభ్యుల వివరాలు మొదలైనవి అప్‌డేట్ చేయండి, ఫోటో సెంటర్‌లో మాత్రమే, కంప్యూటర్ సృష్టించిన , ముద్రిత రసీదు.

దశ 4: ఫోటో సెంటర్‌లో అందుకున్న రసీదుతో పాటు సంబంధిత ఆహార కార్యాలయాన్ని సందర్శించండి మరియు మీ కొత్త రేషన్ కార్డు పొందండి


Note: Applicants with transfer/surrender/deletion certificates from other states should apply fresh online applications to get anew ration card. A “temporary” ration holder should convert their card into a “permanent” card before requesting it for any transfer


Teachers Single click softwares Download AP SSC New model papers Download SA-1 1-10th Exam Model papers Download All Subjects 1-10th Class Text-Books The Best Google Apps
Janardhan Randhi

About Janardhan Randhi

I’m the Founder of quickdevops.com I am a Professional Blogger, Application developer,YouTuber. I’ve been blogging since 2015.I spend a lot of time learning new techniques and actively help other people learn web development through a variety of help groups and writing web development tutorials for my website and blog about advancements in web design and development.Besides programming I love spending time with friends and family and can often be found together going out catching the latest movie,planning a trip to someplace I've never been before.

Subscribe to this Blog via Email :